Vadības uzruna

Nemierīgos laikos nepieciešama stingra un noteikta rīcība, lai aizsargātu kapitālu. Situācijā, kad ierastie finanšu instrumenti nenes peļņu, turklāt ģeopolitiskie riski spēlē izšķirošu lomu veselu reģionu ekonomiskajā attīstībā, optimālas investīciju stratēģijas meklējumi prasa īpašu meistarību.

АS «РV Invеstīсijаs» darbības stils atšķiras ar to, ka mēs netērējam laiku gaidot, kad tirgus sasniegs zemāko punktu. Mēs fokusējamies uz investīciju iespēju meklēšanu, ņemot vērā uzdevumu sarežģītību. Lai īstenotu šādas stratēģijas, tas prasa gan augsta līmeņa profesionalitāti mūsu darbiniekiem, gan spēju atrast nestandarta risinājumus. Tieši šāda pieeja sniedz mūsu klientiem vislielāko ieguvumu. Mēs veiksmīgi pārvaldām kapitālu.

Investoru apmierinātība ar АS «РV Invеstīсijаs» ir tieši atkarīga no tā, kā izpildām savas saistības pret investoriem. Mēs to ļoti labi saprotam. Pārbaudīta attīstības stratēģija, rūpīgi atlasīti investīciju objekti, profesionālā pieredze un pastāvīga esošo projektu uzraudzība – tas ir pamats savstarpēji izdevīgai investoru un «РV Invеstīсijаs» sadarbībai.

Vadims Burcevs
«РV Invеstīсijаs» valdes loceklis