Kārtībā, kādā ieguldīt kompānijas «РV Invеstīсijаs» kapitālā

Priviliģēto akciju iegāde

1. Kompānijas akcionāri akcionāru sapulcē pieņem lēmumu palielināt pamatkapitālu, emitējot jaunas priviliģētās akcijas. Sapulcē tiek apstiprināti «Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi», kuros tiek noteikti emisijas parametri:

  • emisijas apjoms.
  • jauno emitējamo akciju veids un skaits, nominālvērtība, pārdošanas cena, apmaksas veids un minimālā iemaksa.
  • tiesības, kas izriet no šīs akciju kategorijas: tiesības uz dividendēm, to lielumu un secību, tiesības uz turpmākajām emisijām utt.
  • parakstīšanās uz akcijām termiņi un cita būtiska informācija.

 

2. Potenciālie akcionāri iepazīstas ar «Pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem», kā arī citiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai parakstītos uz akcijām (noformētu akciju pārdošanu).

3. Pēc lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu kapitālā topošais akcionārs paraksta «Iesniegumu par «РV Invеstīсijаs» akciju iegādi».

4. Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, parakstīšanai tiek sagatavots «Akciju iegādes līgums».

5. Pēc līguma parakstīšanas topošais akcionārs noteiktā termiņā, kas paredzēts, lai parakstītos uz akcijām, un to apmaksai, samaksā visu summu par parakstītajām akcijām.

6. Pēc parakstīšanās termiņu iztecēšanas kompānija pieņem lēmumu «Lēmumu par emisijas apstiprināšanu».

7. Kompānijas statūtos tiek veiktas izmaiņas saskaņā ar notikušo emisiju. Akcionāru pārstāvji un valde paraksta jauno statūtu redakciju, kas atspoguļo notikušo emisiju.

8. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek iesniegti dokumenti par pamatkapitāla palielināšanu.