Par kompāniju

«РV Invеstīсijаs» ir Latvijas investīciju kompānija, kuras darbības pamatā ir uz zināšanām balstīti ieguldījumi starptautiskos vērtspapīru tirgos, galvenokārt atvasinātos finanšu instrumentos.

Kompāniju ir dibinājis un tās ieguldījumu stratēģiju ir veidojis Deniss Pospelovs – investīciju eksperts ar bagātu pieredzi vērtspapīru tirgos. D. Pospelova ieguldījumu stratēģijas balstās uz matemātiskiem vērtspapīru investīciju modeļiem, kas sakņojas viņa zinātniskajā izglītībā – D. Pospelovs ar izcilību ir beidzis Maskavas Inženierfizikas Institūtu (“MIFI”) matemātikas specialitātē. D. Pospelova galvenie zinātniskās izpētes virzieni bija mākslīgā intelekta sistēmas un datortehnoloģiju izmantošana finanšu jomā. Kopš 1998. gada D. Pospelovs ir aktīvi strādājis vērtspapīru ieguldījumu jomā (galvenokārt parāda vērtspapīru un atvasināto finanšu instrumentu tirgos), izmantojot zinātniski iegūtu matemātisku modeļu un analīzes bāzi. D. Pospelovs daudzus gadus ir veiksmīgi vadījis arī vairāku Krievijas banku investīciju virzienus.

«РV Invеstīсijаs» pašu kapitāls 2017. gada beigās pārsniedza 1 miljonus eiro, bet kompānijas aktīvi bija 2,2 miljoni eiro. Ikgadējo kompānijas auditu veic starptautiskā auditorkompānija «Deloitte» saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IFRS).

«РV Invеstīсijаs» ieguldījumu darbībā izmanto tikai savu akcionāru, nepiedāvājot pakalpojumus plaša patēriņa finanšu tirgū.