Kas garantē investīciju drošību?

Sapratīga un efektīva risku vadība, kas ietver kompleksu pasākumu kopumu, piemēram:

  • Risku līmeņu izpratne un to pareiza novērtēšana;
  • Risku sadales sistēma, kas nodrošina, ka netiek pieļauti obligāciju un priviliģēto akciju turētāju (īpašnieku) zaudējumi;
  • Risku līmeņu minimizēšana un iespējamo zaudējumu ierobežošana, nosakot un regulējot gan portfeļa izmēru, gan izmantojot stop-loss stratēģiju;
  • Būtiska vadības piedalīšanās akciju kapitālā.

 

Sagaidāmie un faktiskie indeksa S&P 500 volatilitātes rādītāji

Galvenā koncepcija kompānijas «РV Invеstīсijаs» opciju izrakstīšanas stratēģijai balstās uz sekojošiem principiem: neparastas tirgus situācijas noved pie pievilcīga rezultāta, ja ņem vērā starpību starp faktisko un gaidīto tirgus volatilitāti. Tas rada pievilcīgas peļņas iespējas, kuras saistītas ar delta neitrālo opciju stratēģiju «РV Invеstīсijаs» volatilitātes svārstību prēmijas par risku formā.

 

S&P 500 Realized Volatility vs Implied Volatility January 1, 19994-April 19, 2017

graph.jpegInformācija par 1994-2017 gg.

 

Starpība starp sagaidāmo un faktisko indeksa S&P 500 volatilitāti –volatilitāres
Riska prēmija

Tā kā tirgus spekulantu vidū risku hedžoperācijas ir ļoti pieprasītas, viņi ir gatavi maksāt prēmiju par attiecīga rakstura finanšu instrumentiem. Tāpēc reta ekstremālu tirgus kritumu parādīšanās kopumā ļauj «РV Invеstīсijаs» iegūt nozīmīgu volatilitātes riska prēmiju.

 

S&P 500 Implied Volatility - Realized Volatility January 1, 19994-April 19, 2017

Implied-1.jpg

Informācija par 1994-2017 gg.