Mūsu pakalpojumi

Galvenās «РV Invеstīсijаs» priekšrocības:

  • Kompānijas «РV Invеstīсijаs» priviliģētās akcijas tiek emitētas un reģistrētas saskaņā ar valsts – Eiropas Savienības dalībvalsts – likumdošanu, ko noteic Eiropas Komisijas uzraudzības prospekta noteikumi, kuri īsteno Eiropas tiesību Prospektu direktīvu (Prospectus Directive);
  • «РV Invеstīсijаs» priviliģēto akciju īpašniekus reglamentē Eiropas likumdošana, kas nodrošina ārvalstu investoru ieguldījumu aizsardzību visaugstākajā līmenī;
  • Investīciju aizsardzība Latvijā reģistrētā uzņēmuma vērtspapīros notiek saskaņā ar veselu virkni starpvalstu līgumu, tajā skaitā arī par dubulto nodokļu neaplikšanu.

 

Ieguldījumu likviditāte

  • Pašreizējā kompānijas «РV Invеstīсijаs» kapitāla piesaistes programma paredz priviliģēto akciju emisiju ar minimālo ieguldījuma termiņu 2 gadi;
  • Jebkurā brīdī priviliģēto akciju īpašnieki ir tiesīgi paziņot par savu akciju pārdošanu trešajām personām par pašu noteiktu cenu;
  • Jaunu akciju emisiju gadījumā, kā arī tad, ja priviliģēto akciju īpašnieki vēlas savas akcijas pārdot, esošajiem kompānijas akcionāriem ir šo vērtspapīru pirmpirkuma tiesības.

 

Ieguldījumi kompānijas priviliģētajās akcijās ar dividenžu ienesīgumu 12% gadā

Minimālais ieguldījuma apjoms – 100 000 EUR

  • Ieguldījuma termiņš – sākot no 2 gadiem
  • Saskaņā ar kompānijas akciju emisijas prospektu priviliģēto akciju dividenžu garantētais ienesīgums sasniedz 12% gadā. Papildus tam dividendēs tiek izmaksāti 20% no uzņēmuma peļņas, kas pārsniedz garantēto dividenžu izmaksas apjomu.

 

Produkta investīciju raksturs

Ieguldījuma termiņš ir elastīgs, jau iepriekš ir zināms minimālais ienesīgums. Papildus ienesīgums ir atkarīgs no kompānijas finanšu darbības rezultātiem.

 

Investoru raksturs, kuriem paredzēts produkts

Investori, kuri vēlas saņemt vairākas reizes augstāku ienesīgumu nekā līdzīga rakstura finanšu instrumentiem pie sabalansēta ieguldījuma riska.