Uzņēmuma statūtkapitāla palielināšana

Uzņēmuma statūtkapitāla palielināšana

2017. gada 15. novembrī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē ir pieņemts lēmums par Kompānijas pamatkapitāla palielināšanu, emitējot 1 500 000 priviliģētās akcijas un uzsākt parakstīšanos uz tām.

AS "PV Investīcijas" priviliģētās akcijas bez balsstiesībām dod tiesības uz speciālām dividendēm ne mazāk kā 12% apmērā no akciju nominālvērtības. Dividenžu izmaksa notiek reizi gadā pēc finanšu gada noslēguma līdz nākamā gada 1. jūnijam. Parakstīšanās uz akcijām un jaunas emisijas apmaksa noteikta līdz 2017. gada 15. decembra, plkst. 17.00.